Du er her

SI-RGT Klubmøde Menu-boksen

Program: Besøg på Menu-boksen, Rødding. Herefter spisning på Royal Oak i Jels
Pris for mad og kaffe: 125,- kr
Tovholder: Dorthe
Tilmelding: Lene
3-min: Thea